Thông tin các buổi chụp hình của nhóm (link bài viết cao nhất là mới nhất):

https://www.facebook.com/groups/photovn/permalink/2391459774472707/